Ankeiler: In Velp botste onlangs een buizerd bijna op een drone. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek in Nijmegen zien dat verstoring van vogels door drones een probleem is.

- In Velp botste onlangs een buizerd bijna op een drone. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek in Nijmegen zien dat verstoring van vogels door drones een probleem is.

"Zeker in het broedseizoen. Als drones dan te laag vliegen en geluid maken, dan gebeurt het dat vogels nesten in de steek laten", vertelt woordvoerder Marc Scheurkogel van de Vogelbescherming. "Daarom ligt het gebruik van drones in natuurgebieden ook aan banden."

'Kijk goed uit'

"Er is hiernaar nog geen uitgebreid onderzoek gedaan. Maar ook op plaatsen waar het wel mag, moet je goed uitkijken dat je geen verstoring van vogels veroorzaakt. Zie je beweging van vogels, kom dan niet in de buurt."

Ook Frank Majoor, vogelonderzoeker bij Sovon, geeft aan dat het vliegen met drones verstoring bij vogels veroorzaakt. "Dat moet je niet onderschatten. Zo maakte ik opnames voor het tv-programma Puberruil. Een jongen ging mee om vogels te tellen. Ik gebruikte een drone voor een opname van boven. Alle ganzen in de hele polder vlogen op. Echt bizar. En bij een trouwerij in de zomer vielen meeuwen de drone aan, omdat ze het als een aanvaller van de nesten zagen."

'Houd rekening met vogels'

"Het gaat steeds vaker voorkomen dat mensen iets met een drone doen. Het zou mooi zijn als ze daarbij rekening houden met vogels", stelt Majoor.

Beiden zien ook voordelen van het gebruik van drones. "Ze worden gebruikt bij het opsporen van weidevogelnestjes, zodat die gespaard worden bij het maaien", aldus Scheurkogel. "Bij het tellen van vogelkolonies zijn ze heel handig", vult Majoor aan.

Strenge regelgeving

De vogelkenners pleiten wel voor strenge regelgeving. "In Natura 2000-gebieden is al een no-flyzone", weet Scheurkogel. "Staatsbosbeheer hanteert duidelijke regelgeving. En mag het wel, kijk dan toch goed uit."