lokaal - Studio Rheden
 • Information
  13 oktober 2021

  Lijsttrekkerverkiezing in Biljoenbad

  VELP - De ChristenUnie heeft maandagavond Hendri Witteveen aangewezen als lijsttrekker voor de gemeente Rheden. Witteveen was de afgelopen achttien jaren al fractieleider in de gemeenteraad en is bereid om dit de komende vier jaren voort te zetten.
 • Information
  10 november 2021

  Mantelzorgers ontvangen waardering voor hun inzet

  NUNSPEET - Woensdag 10 november is de dag van de Mantelzorg. Ook in Nunspeet is hieraan aandacht besteed. In het WOC Binnenhof is een bijeenkomst georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg waar mantelzorgers in drie groepen in gesprek konden gaan met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, ambtenarij en politiek.
 • Information
  22 april 2021

  Mark van de Bunte gekozen als lijsttrekker Gemeentebelang Nunspeet

  NUNSPEET - Mark van de Bunte is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Gemeentebelang Nunspeet tot lijsttrekker gekozen. Tijdens de vergadering (die volledig digitaal was) stemden de leden unaniem in met de voordracht van het bestuur. De Vereniging Gemeentebelang Nunspeet trapt met de keuze voor de lijsttrekker alvast af voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
 • Information
  26 april 2021

  Naar een gezonde stad met de Voedselagenda

  WAGENINGEN - Al enkele jaren werkt de gemeente Wageningen samen met inwoners, lokale en regionale partners aan een voedselagenda voor een gezonde en duurzame stad. De gemeente gaat een nieuwe Wageningse Voedselagenda opstellen met concrete plannen voor de komende tien jaar. U kunt hierover meepraten op 28 april van 19.30 – 21.00u in een online bijeenkomst.
 • Information
  21 april 2021

  Nieuw asfalt tussen Beneden-Leeuwen en Puiflijk

  PUIFLIJK - De Maas en Waalweg tussen de kruising Noord-Zuid en de rotonde Van Heemstraweg krijgt nieuw asfalt. Daarnaast krijgt de kruising Veesteeg nieuwe verkeerslichten. Dat meldt de provincie Gelderland woensdag.
 • Information
  25 november 2021

  Nieuwe roman over Villa Vennendal

  NUNSPEET - "Ik was dit al jaren van plan, maar het was er niet eerder van gekomen”, aldus de eigenaresse van Villa Vennendal Frédérique van der Vleuten-Jung over haar verschenen roman.
 • Information
  06 juli 2021

  Nunspeet heeft een Digilab én een Techlab

  NUNSPEET - Het Digilab en het Techlab zijn dinsdag officieel geopend in Nunspeet. Betrokkenen uit het onderwijs en de bibliotheek waren welkom in de Veluvine. Na enkele inleidende woorden werden handtekeningen gezet om de samenwerking tussen het Nuborgh College, de Bibliotheek Noordwest Veluwe en het CNS te bekrachtigen.
 • Information
  19 februari 2021

  Nunspeetse kapsalons doen symbolisch het licht aan

  NUNSPEET - Dat de nood hoog is in de kappersbranche is al een poosje duidelijk. Donderdagavond maakten vele kappers symbolisch een statement door van 18:00 tot 20:00 uur het licht aan te doen in de salon. Ook brancheorganisatie ANKO is van mening dat kappers verantwoord open kunnen.
 • Information
  18 oktober 2021

  Petitie gestart om gesprek over Hulshorsterzand te herstarten

  HULSHORST - Inwoners van Hulshorst zijn een petitie gestart om gesprekken over het Hulshorsterzand met de provincie en natuurorganisaties te herstarten. De inwoners willen betrokken worden en inspraak hebben in het plan, want 'de mens moet ook een uitgangspunt zijn en niet alleen flora en fauna'.
 • Information
  01 april 2021

  Plan voor duurzame exploitatie Kulturhus Elspeet

  ELSPEET - Het Nunspeetse college van B&W ziet mogelijkheden voor een duurzame exploitatie van het Kulturhus in Elspeet. Samen met het bestuur van Stichting Dorpshuis Elspeet (SDE) is een plan voor een dorpshuis voor alle Elspeters op tafel gelegd. Alvorens het plan definitief uit te werken legt het college de voorgestelde denkrichting ter peiling voor aan de commissie.
 • Information
  02 juni 2021

  Politie houdt man aan die met messen zwaait

  HULSHORST - De politie Nunspeet, Elburg, Oldebroek heeft een man op heterdaad aangehouden in Hulshorst, voor het rondzwaaien met messen. Dat laten ze via Instagram weten. Het is niet bekend om wat voor soort messen het gaat.
 • Information
  14 november 2021

  Poppy Day herdenking in Nunspeet

  NUNSPEET - Nadat het vorig jaar niet mogelijk was heeft zondag 14 november weer de herdenking plaatsgevonden genaamd Poppy Day. Poppy staat voor de klaproos die sinds 1922 symbool staat van de veteranenorganisatie, de Royal British Legion.
 • Information
  19 november 2021

  Raad Nunspeet buigt zich over definitief ontwerp Stationsomgeving

  Na een lange periode van voorbereiden, schetsen en overleg met vele betrokkenen is het definitief ontwerp voor de Nunspeetse stationsomgeving klaar. Op 6 december a.s. zal de raadscommissie zich buigen over het plan, en op 16 december a.s. wordt de gemeenteraad gevraagd het ontwerp vast te stellen.
 • Information
  26 november 2021

  Raad Wijchen stuurt brief naar provincie: "Ga niet akkoord met windpark langs A50 bij Hernen"

  WIJCHEN - De Wijchense gemeenteraad stuurt een brief naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland met het dringende verzoek geen positief advies te verlenen aan een initiatief om een windmolenpark park te realiseren langs de A50 bij Hernen, Leur en Niftrik. De gemeente wees het initiatief zelf eerder dit jaar af op basis van ruimtelijke inpassing en een gebrek aan draagvlak, waarna de initiatiefnemers met hun verzoek naar de provincie gingen. Die bleek voornemens daar medewerking aan te verlenen. Een meerderheid van de Wijchense raad vindt dat Wijchen al haar duit in het zakje doet met de drie windmolens die bij bedrijventerrein Bijsterhuizen gerealiseerd gaan worden.
 • Information
  20 november 2021

  Reünie voor bewoners wijk 'Korea’

  NUNSPEET - Een Facebook-groep KoreaNunspeet is gestart met de voorbereiding voor een reünie voor oud-bewoners van deze Nunspeetse woonwijk. De reünie moet plaatsvinden op 14 mei 2022. Het enthousiasme is groot en ruim 450 oud-bewoners hebben zich al gemeld.
 • Information
  13 november 2021

  SGP organiseert woningbouwavond

  NUNSPEET - Vrijdagavond 12 november vond in de Wheme een informatieavond plaats, georganiseerd door de SGP, over de woningbouw in Nunspeet. Voor de pauze werden fractievoorzitter Harm Jan Polinder en wethouder Jaap Groothuis bevraagd door de avondvoorzitter Krijn Weeda.
 • Information
  13 november 2021

  Sint Nicolaas ook in Elspeet gearriveerd

  ELSPEET - De Sint kwam met een prachtige koets wat getrokken werd door prachtige paarden. De koets was prachtig versierd en verlicht. Wat bijzonder was, de Sint had een verlichte staf bij zich.
 • Information
  20 februari 2021

  St. Zorggroep NW-Veluwe stopt met hulp in de huishouding

  NUNSPEET - Deze week is bekend geworden dat de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe besloten heeft om op korte termijn te stoppen met het aanbieden van hulp bij het huishouden. Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA lokaal, kreeg hierover de nodige mailtjes van verontruste medewerkers en heeft vragen gesteld aan het college van B&W.
 • Information
  24 april 2021

  Stadsbestuur bezorgd over minder sporten door crisis

  ARNHEM - De dalende sportiviteit door de coronacrisis baart het stadsbestuur van Arnhem zorgen. Volgens het college van burgemeester en wethouders hebben vooral laagopgeleiden het moeilijk. Voor B&W is dit een extra reden om in te zetten op het Gezond & Fit beleid.
 • Information
  31 maart 2021

  Stichting Present Nunspeet viert 10 jarig bestaan

  NUNSPEET - Woensdag 31 maart vierde Stichting Present Nunspeet haar 10 jarig bestaan. Dit jubileum wil de stichting aangrijpen om een impuls te geven aan het werk van Present in Nunspeet door nieuwe ontmoetingen te creëren tussen weerbaar en kwetsbaar. Ook zal de stichting de tijd nemen om de vaste vrijwilligers, sponsors en betrokkenen te bedanken voor de toegevoegde waarde die men heeft mogen bieden in de afgelopen jaren. Deze woensdag begon Present Nunspeet met een heerlijke verrassing voor haar netwerkpartners.