wonen - Studio Rheden
 • Information
  13 mei 2021

  Kopers moeten misschien jaren wachten op hun nieuwbouwhuis

  ARNHEM - Hoewel de woning die zij vorig jaar kocht al in volle aanbouw zou moeten zijn, kijkt Xeni Frencken nog altijd uit over braakliggend terrein. Recyclingbedrijf Van Houtum aan de overkant van de weg verzet zich al jaren tegen de bouw, uit vrees voor klachten over de herrie die de afvalverwerking maakt. Projectontwikkelaar BPD besloot de woningen in Arnhem in de verkoop te doen, ondanks de lange geschiedenis van bezwaarprocedures in het gebied.
 • Information
  01 november 2021

  Kopers opgelucht: einde aan jarenlange strijd over nieuwbouwhuizen

  ARNHEM - Aan de onzekerheid rond de bouw van 186 woningen in het Arnhemse Gashouderskwartier is een einde gekomen. Het recyclingbedrijf dat daar nu nog zit, gaat verhuizen. Daarover is een akkoord met de gemeente.
 • Information
  06 oktober 2021

  Kronenburg winkelcentrum moet 'de huiskamer van Zuid' worden

  ARNHEM - Wereldhave wil winkelcentrum Kronenburg 'de huiskamer van Arnhem-Zuid' maken. Een goed functionerend centrum dat inspeelt op de behoefte van de consument, is wat Wereldhave wil: "Naast boodschappen doen en winkelen, meer ontmoeten, recreëren en zorgen voor elkaar."
 • Information
  17 mei 2021

  LAAGGELETTERDHEID ALARMEREND HOOG OP DE VELUWE

  REGIO - Een aanzienlijk deel van de burgers in gemeenten van de Oost-Veluwe, in een aantal plaatsen zelfs 30 procent hoger, is volgens de definitie laaggeletterd. Als een landelijk gemiddelde geldt dat 12% van de bevolking daaronder valt: Voorst en Epe 17%, Brummen 15%, Heerde 14%. Elburg en Nunspeet net boven het gemiddelde met 13%. Apeldoorn scoort met 11% net onder het landelijk gemiddelde.
 • Information
  24 september 2021

  Laatste strohalm in strijd tegen bouw in Arnhemse uiterwaarden

  ARNHEM - Kunnen er in de uiterwaarden van het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk op een goede en veilige manier woningen worden gebouwd? Het is een slepende discussie in de Rijnstad, waar zelfs een college op viel. Vrijdag vechten de tegenstanders voor hun voorlopig laatste kans, als de zaak voorkomt bij de Raad van State.
 • Information
  19 oktober 2021

  Mariska wil meer geluidsisolatie: 'Ik kan thuis niet aan de prikkels ontsnappen'

  ARNHEM - Een dichtslaande deur, voetstappen op de trap of een centrifugerende wasmachine: voor de meeste mensen niet anders dan achtergrondgeluiden. Voor mensen die snel overprikkeld raken is het een grote aanslag op hun leven. Zo ook voor Mariska van Dasselaar, zij heeft autisme en is erg prikkelgevoelig.
 • Information
  29 september 2021

  Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Information
  11 november 2021

  Meervleermuis en woonboten staan woningbouw in uiterwaarden niet meer in de weg

  ARNHEM - De meervleermuis en omliggende woonboten vormen geen obstakel meer voor het veelbesproken plan om woningen te bouwen in het Arnhemse Stadsblokken-Meinerswijk. Bezwaren uit die hoek werden door de Raad van State (RvS) van tafel geveegd. Voor de vraag of bouwen in de uiterwaarden een verstandige keuze is gelet op het stijgende waterpeil, heeft de RvS langer nodig en wordt nog advies ingewonnen.
 • Information
  16 juli 2021

  Miljoenen voor opknappen woningen in Arnhemse probleemwijken

  ARNHEM - Er komt 47 miljoen euro beschikbaar om Arnhemse huizen op te knappen. Het Rijk legt 25 miljoen euro neer. De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem vullen dat geld aan. De miljoenen zijn bedoeld voor Arnhemmers die zelf geen middelen hebben om hun woning te verbeteren.
 • Information
  19 oktober 2021

  Misschien geen feest voor 50 jaar wijkkrant Klarendal: 'We zijn mega gekort'

  ARNHEM - Wijkkrant Klarendal bestaat volgend jaar vijftig jaar! Reden voor feest, zou je zeggen. Of toch niet? Door de herverdeling van wijkgeld moet de krant misschien bezuinigen.
 • Information
  11 oktober 2021

  Modelvliegers vrezen voor hun plekje op het Rozendaalse veld

  RHEDEN - De leden van vier vliegtuigmodelbouwverenigingen uit Rheden, Arnhem, Nijmegen en Zevenaar vrezen voor hun plekje op het Rozendaalse veld. Als scenario C in het masterplan Veluwezoom doorgaat, is het onmogelijk om met de auto bij het veld te komen.
 • Information
  22 oktober 2021

  Mogelijk honderden woningen op weiland in Arnhem

  ARNHEM - Het plan om woningen te bouwen op een stuk landbouwgrond in het Arnhemse Geitenkamp is weer van stal gehaald. Deze week werd dat voornemen van de DrieGasthuizenGroep gedeeld met de buurtbewoners, die er niet om staan te springen. "We willen geen woningen in het weiland."
 • Information
  03 september 2021

  Na 250 jaar krijgt Huybert eindelijk zijn 'oudemannenhofje'

  ARNHEM - Bijna 250 jaar na zijn dood gaat de grote wens van Huybert van Olden eindelijk in vervulling. Hij krijgt zijn 'oudemannenhofje'. In de Arnhemse wijk Schuytgraaf, betaald uit zijn nalatenschap.
 • Information
  16 juni 2021

  Nieuw 'opener' aanzien voor hoek Oosterweg/Huurlingsedam met historisch informatiepunt

  WIJCHEN - De hoek Oosterweg/Huurlingsedam, een herkenningspunt bij het binnenrijden van Wijchen vanaf de N324, krijgt een nieuw aanzien. Op het terrein van een agrarisch bedrijf daar verdwijnen twee stallen, waardoor er voor meer doorkijk gezorgd wordt, terwijl aan de westelijke zijde van het erg twee woningen gebouwd gaan worden. Het landweggetje Huurlingsedam wordt in de toekomst enkel nog een ontsluiting voor fietsers en voetgangers. Voor hen komt er op de hoek op het erf van het terrein een rustplaats met een historisch informatiepunt.
 • Information
  07 oktober 2021

  Nieuw bouwplan Hoge Woerd: tekort 5,4 miljoen weggewerkt

  BEUNINGEN - Het college van B&W van Beuningen komt in december met een aangepast plan voor de woningbouw op de Hoge Woerd. In dat nieuwe plan - met een verbeterde exploitatieopzet - is het negetieve saldo van 5,4 miljoen euro weggewerkt.
 • Information
  26 mei 2021

  Nieuw CPO-initiatief van inwoners Bergharen: 19 nieuwe woningen, ook voor lokale starters

  BERGHAREN - Een nieuw CPO-initiatief vanuit inwoners van Bergharen moet voor 19 nieuwe woningen in het dorp gaan zorgen, waarvan er minimaal tien naar een groep jonge starters gaat die in Bergharen wil blijven wonen. In totaal worden er 12 starterswoningen, 4 vrijesectorwoningen en 3 levensloopbestendige woningen gebouwd voor mensen die een band hebben met het dorp. Het CPO-woningbouwproject draagt de naam de Steenuil en zal gerealiseerd worden tussen de Wijksestraat en de Molenweg, tegenover het reeds bestaande CPO-project de Rivierduin, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart.
 • Information
  23 november 2021

  Nijmeegse bijstandsgerechtigden kunnen voortaan makkelijker anderen in huis nemen

  NIJMEGEN - Nijmegen legt situaties vast in beleid waarin afgeweken kan worden van het toepassen van de kostendelersnorm bij bijstandsgerechtigden. Dit naar aanleiding van een in januari aangenomen motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA. De kostendelersnorm bepaalt dat men wordt gekort op de hoogte van de bijstandsuitkering als men met meer mensen in één huis woont. Dat vormt een belemmering voor bijstandsgerechtigden om andere mensen te helpen door ze tijdelijk in huis te nemen. Daarnaast laat het college de schoolverlatersnorm voor bijstandsgerechtigden schoolverlaters vallen.
 • Information
  24 november 2021

  Nijmeegse coalitiepartijen geven klap op visie Winkelsteeg, teleurstelling en zorgen bij oppositie

  NIJMEGEN - De Nijmeegse coalitiepartijen GroenLinks, D66 en SP hebben de visie en planexploitatie voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Winkelsteeg zonder steun van de oppositie door raad geloodst. In de visie worden zo’n 4.000 nieuwe woningen voorzieningen in het gebied, deels zij aan zij met bedrijven. Over dat laatste maken oppositiepartijen zich ernstige zorgen. Zij betreuren dat er niet meer gedaan is om eerst de zorgen over verlies van werkgelegenheid en overlast voor bewoners weg te nemen om zo tot een breder gedragen plan te komen.
 • Information
  25 juni 2021

  Nijmegen heeft drie nieuwe locaties voor woonwagens op het oog

  NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft drie mogelijke nieuwe locaties voor in totaal 35 woonwagenstandplaatsen op het oog. Voor het eerst in twintig jaar wordt het aantal standplaatsen in Nijmegen uitgebreid, en het college kijkt daarbij het liefst naar locaties waar nu nog geen woonwagens staan.
 • Information
  27 september 2021

  Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.